fbpx

網上預約系統

請選擇你想維修既地點

 

觀塘分店

尖沙咀分店

銅鑼灣分店

旺角分店

上門維修

 

 

 

觀塘分店地址:觀塘開源道56號大眾工業大廈1樓105室
(觀塘港鐵站B1出口直行五分鐘到達)

 

尖沙咀分店地址:尖沙咀加拿芬道41-43號Solo Building 14樓1418號鋪
(尖沙咀港鐵站B2出口直行三分鐘到達)

 

銅鑼灣分店地址:銅鑼灣軒尼詩道505號電業城Solo 20樓2012室
(銅鑼灣港鐵站B出口左轉一分鐘內到達)

 

旺角門市地址:九龍旺角洗衣街127號B地下 (預約維修)
(旺角港鐵站B2出口直行二分鐘到達)

 


Open chat
Powered by